Träffa arbetsgivaren
Förbered dig noga och ta upp saker som är relevanta för att imponera på rekryteraren.
Träffa arbetsgivaren
Förbered dig noga och ta upp saker som är relevanta för att imponera på rekryteraren.

Anställningsintervjun

Intervjun är en möjlighet för företaget att bedöma om du är rätt person för jobbet och för dig att se om det passar dig. Det kan kännas nervöst att gå på en intervju, men kom ihåg att det är ett kvitto på att företaget tycker du är intressant. Utmärkande för de som får jobben är att de är förberedda och ger relevant information.

Inför intervjun

Lär känna företaget

Läs på om företaget, deras produkter eller tjänster. Märker rekryteraren att du känner till deras verksamhet sänder det positiva signaler. Det underlättar också för dig att ge relevant information och ställa rätt frågor.

Ofta hittar du tillräckligt med information på företagets hemsida men du kan även besöka olika sociala medier för att få en bra bild av det.

Ställ dig följande frågor när du läser om företaget:

  • Hur ser företagskulturen ut på företaget?
  • Vilka värderingar har företaget?
  • Hur beskriver de sig själva?
  • Hur beskriver de sin verksamhet och/eller jobbet du sökt?

Fundera, skriv ner och gå igenom hur bra det överensstämmer med din kompetens och dig som person.

Läs igenom din ansökan

Gå igenom ansökan du skickade och förbered dig på frågor kring innehållet. Ta även fram kopior på intyg och betyg som du kan lämna till företaget om de frågar efter det. Behöver du kompletterar du med de referenser som är aktuella.

Förbered dig på frågor

Gå igenom de vanligaste frågorna vid en intervju. Memorera inga svar men var medveten om vilka de är. Det gör att du sällan upplever dem som obekväma eller stressande. Fundera också på vilka frågor du vill ställa till företaget, både för egen skull och för att visa ditt intresse för jobbet.

Under intervjun

Första intrycket

De första minuterna är ofta de viktigaste under hela intervjun. Brukar du vara lite blyg eller ha svårt att komma igång i början av ett möte är det bra om du tränar på detta. Även saker som handslag, kroppsspråk och klädsel har stor betydelse i början på intervjun.

Kroppsspråket

Ditt kroppsspråk sänder en mängd olika signaler. Tänk på din sittställning, ansiktsuttryck och vad du gör med armarna. Försök att få ögonkontakt med rekryteraren och flacka inte för mycket med blicken.

Frågor till företaget

En intervju är till för båda parter. Något du ska dra nytta av för att få mer information om företaget, jobbet och de du ska arbeta med. Med rätt frågor kan du både väcka rekryterarens intresse och få den information du behöver för att ta ställning till om du vill ha jobbet.

Exempel på frågor som du kan ställa till företaget:

  • Vilka förväntningar har ni på den person som får jobbet?
  • Är jobbet en ny befattning eller har det funnits länge?
  • Vilka är de viktigaste delarna i jobbet?
  • Vem eller vilka kommer man att arbeta tillsammans med?
  • Vilka möjligheter finns det för den ni anställer att utvecklas i sin yrkesroll?
  • Hur ser framtiden ut för ert företag de närmaste tre-fem åren?

Frågor om lön och förmåner kan du ta upp om du blir kallad till en andra intervju eller när du blir erbjuden jobbet.

Avsluta intervjun med att fråga vad nästa steg blir i rekryteringsprocessen. Genom att ställa frågan visar du att du är intresserad av att gå vidare och att det är viktigt för dig att vara informerad. Samtidigt kan du få möjlighet att förbereda dig för fler intervjuer, tester eller det nästa steg kan innebära.

Frågor från företaget

När du ska gå på en intervju är det bra att vara förberedd på det rekryteraren ofta frågar om. Frågorna varierar såklart men ofta handlar de om dig, vilken typ av person du är och vad kan du erbjuda som gör att du är rätt för jobbet.

Kan du berätta lite om dig själv?

Här får du en möjlighet att ge ett bra första intryck. Ge en bild av hela dig genom att berätta vem du är som yrkesperson och som privatperson. Tänk igenom i förväg vad som kan vara intressant för rekryteraren att få reda på och fokusera på det som är relevant för jobbet du söker.

Vad fick dig att söka det här jobbet?

En vanlig fråga på en intervju där du kan fånga rekryterarens intresse genom att peka på de saker som gjorde att du valde att söka jobbet. Är det företaget som lockar, lät arbetsuppgifterna roliga, är det möjligheterna att utvecklas eller var det jobbet som stämde bra med vad du kan och vill göra.

Varför ska vi anställa dig före någon annan?

Fokusera på arbetsuppgifterna och företaget när du svarar på frågan. Våga stick ut hakan och tala om varför du är rätt person men jämför dig inte med de andra sökande. Hänvisa istället till dina tidigare erfarenheter och lyft fram vad företaget skulle vinna på att välja just dig.

Har du misslyckats någon gång?

Förbered ditt svar genom att leta fram några exempel på händelser du varit med om. Peka på vad du drog för slutsats av det som hände och vad du lärde dig av det.

Beskriv dig själv med tre ord

Fokusera på egenskaper som är relevanta för det jobb du söker och använd inte begrepp rent slentrianmässigt som glad, positiv och utåtriktad. Var även beredd på att kunna styrka de egenskaper du tar upp genom att ge exempel på situationer där du fått användning för dem.

Övning
VANLIGA FRÅGOR VID EN INTERVJU

Här hittar du flera av de vanligaste frågorna vid en intervju. Gå igenom dem i lugn och ro och fundera på vad du skulle svara på dem. Utgå från ett specifikt jobb och anpassa dina svar utifrån det och företaget som är aktuellt.

ff
INTERVJUTRÄNING
Hur skulle du beskriva dig själv?
Vad var det som fick dig att söka det här jobbet?
Kan du beskriva dina nuvarande arbetsuppgifter?
Varför vill du sluta på ditt nuvarande jobb/slutade du på ditt förra jobb?
Vad tycker du sämst om i dina nuvarande/förra arbetsuppgifter?
Vad tror du är viktigast för att klara av det här jobbet?
Vad har fått dig att välja de utbildningar som du har gått?
Kan du beskriva vad du lärt dig under din studietid?
Vilka är dina starka/svaga sidor?
Hur hanterar du stress och hög arbetsbelastning?
Vad kan du tillföra för att skapa ett bra arbetsklimat i en grupp?
Vilka kvalifikationer har du som är avgörande för det här jobbet?
Kan du berätta lite om vårt företag?
Vad är det som lockar dig med vår verksamhet?
Hur vill du att en bra chef ska vara?
Kan du arbeta över med kort varsel?
Vad skulle du vilja göra om 3 år?
Vilket är ditt drömjobb?
Hur ser din nuvarande familjesituation ut?
Brukar du ofta vara borta från jobbet?
Varför tycker du att vi ska anställa dig istället för någon annan?
Har du sökt många andra jobb?
Vad har du gjort under din tid som arbetssökande?
Har du några frågor?
ee

Efter intervjun

Följ upp för att visa ditt intresse

När du väntar besked kan du ringa till företaget för att höra hur det går. Kommer du på något som du glömde att ta upp på intervjun kan du berätta det. Var positiv och intresserad under samtalet och håll det kort.

Följ upp för en fortsatt kontakt med företaget

Om du inte hört något från företaget efter det datum de lovat att ge besked kan du också kontakta dem. Bara för att du inte fick jobbet innebär det inte att du inte är intressant för dem. Berätta att du fick ett bra intryck av dem och att de gärna får kontakta dig om något nytt jobb blir aktuellt.

Gå direkt till

Rekryteringstester
En möjlighet för båda parter och ett tillfälle för dig att upptäcka mer om dig själv.
Kontakta företaget
Ett samtal kan vara skillnaden mellan att lyckas och inte när du söker jobb.
Personligt brev
Skräddarsy din ansökan för att fånga rekryterarens intresse.

© 2020 KFS-företagens Trygghetsfond i samarbete med Aventus AB